Opgaver

Lädt!

1. Hvordan bliver brasilianere karakteriseret?

Dette spørgsmål skal besvares.
Et lukket og indadvendt folkefærd
Et åbent og venligt folkefærd
 

2. Er det et problem at være udlænding i Brasilien?

Dette spørgsmål skal besvares.
Nej, man føler sig ekstra godt modtaget
Ja, der er en generel mistillid til udlændinge
 

3. Hvordan knytter man bekendtskaber til brasilianere?  

Dette spørgsmål skal besvares.
Man mødes flere gange med brasilianerne, og først efter længere tids bekendtskab, kan man lave forretninger
Man laver en foreløbig aftale og inviterer derefter de brasilianske forretningsforbindelser og deres familie i byen
Man inviterer de brasilianske forretningsforbindelser og deres familie i byen og laver derefter en forretningsaftale
 

4. Gør man forretninger på personlig basis eller mellem virksomheder?

Dette spørgsmål skal besvares.
En kendt virksomhed åbner alle døre i Brasilien
Personlige relationer betyder alt
 

5. Kører forretninger mellem danskere og brasilianere efter bestemte regelsæt?

Dette spørgsmål skal besvares.
Ja, der er officielt nedskrevne regler for samarbejdet mellem udenlandske virksomheder
Nej, de personlige relationer rangerer højere end regler
 

6. Hvordan håndteres problemer i forretningsaffærer?

Dette spørgsmål skal besvares.
Man taler sig stille og roligt ind på situationen, vejrer stemningen og prøver på at få sin brasilianske partner til at komme med et løsningsforslag
Den skadelidte kontakter en mægler, som reder trådene ud
Man skitserer problemerne og melder dem direkte ud til sin brasilianske partner
 

7. Hvordan siger brasilianerne nej til et forretningstilbud? 

Dette spørgsmål skal besvares.
De siger, at de vil se på det en ekstra gang
De siger nej med det samme for ikke at spilde din tid, som de har respekt for
De siger, at det måske kan lade sig gøre for ikke at skuffe dig
De melder ud, at de vil se på det i morgen
 

8. Hvordan er tilliden til hinanden i Brasilien?

Dette spørgsmål skal besvares.
Du skal introduceres af en person, som begge har tillid til
Brasilianerne har altid tillid til europæere, som de føler de har mange kulturelle fællestræk med
Du skal bruge meget tid på at lære din mulige forretningspartner at kende
Du skal gøre dig fortjent til at få brasilianernes tillid
Brasilianerne er generelt mistroiske overfor folk, de ikke kender
 

9. Hvordan er rammebetingelser for danske virksomheder i Brasilien?

Dette spørgsmål skal besvares.
Det er meget vanskeligt at komme igennem med sine ansøgninger hos det offentlige
Den brasilianske regering har velkomstkontorer, som tager imod og guider udenlandske virksomheder gennem bureaukratiet
 

10. Hvordan kommer man lettest ind på det Brasilianske marked?

Dette spørgsmål skal besvares.
Man finder en brasiliansk partner
Man opretter sit eget selskab
 

11. Kan man finde kvalificeret højtuddannet arbejdskraft i Brasilien?

Dette spørgsmål skal besvares.
Det er umuligt at finde højtuddannet arbejdskraft
Ja, en bred vifte af højtuddannede mennesker står til rådighed
 

12. Kan man finde arbejdskraft med gode faglige uddannelser?

Dette spørgsmål skal besvares.
Nej, Brasilien har ingen faglige uddannelser, og man må selv lære nye medarbejdere op
Ja, Brasilien er førende i Sydamerika hvad angår faglige uddannelser
 

13. Handler brasilianerne med et firma, hvis det har et godt og kendt brand?

Dette spørgsmål skal besvares.
Ja, et godt brand er adgangen til at handle med Brasilien
Nej, det handler først og fremmest om at have gode personlige relationer
 

14. Hvordan kan man vide, om man kan stole på hinanden?

Dette spørgsmål skal besvares.
Brasilianerne har et stærkt retsvæsen, som beskytter indgåede forretningsaftaler
Man indgår i et netværk med sportsklubber, fælles bekendte osv., og her handler det om at opretholde sit gode ry
 

15. Hvordan ser magtdistancen ud i Brasilien?

Dette spørgsmål skal besvares.
Brasilien er et fladt opbygget samfund og har en lille magtdistance
Brasilien er et hierarkisk opbygget samfund og har en stor magtdistance
 

16. Hvordan kommunikerer man i Brasilien?

Dette spørgsmål skal besvares.
Brasilien er et højkontekstsamfund. Man taler indirekte og bruger tonefald og kropssprog.
Brasilien er et lavkontekstsamfund, hvor man er meget tydelig i sin kommunikation og taler direkte og uden omsvøb
 

17. Bruger brasilianske forretningsfolk facework?

Dette spørgsmål skal besvares.
Nej, nærhedszonen eksisterer ikke blandt brasilianske forretningsfolk
Ja, brasilianerne har en stor nærhedszone, som man ikke skal overtræde