Opgaver

Lädt!

1. Hvad betegner det beskrivende kulturbegreb?

Dette spørgsmål skal besvares.
At iagttageren ser på indbyggernes normer og værdier
Kultur er et udflydende begreb
Alle mulige kulturer kan beskrives ud fra det beskrivende kulturbegreb
Kultur kan kun beskrives ud fra den iagttagende persons egne forudsætninger
Kultur kan defineres ud fra landegrænserne
 

2. Hvad betegner det komplekse kulturbegreb?

Dette spørgsmål skal besvares.
En kultur bliver sat i en bestemt bås
Det er besværligt at arbejde med
Man kan læse kulturen ud fra en turistbrochure
Kultur lader sig beskrive i utvetydige vendinger
Som iagttager tager man sine egen viden og forforståelse med i beskrivelsen
Kultur kan ikke bevæge sig mellem verdensdele
 

3. Hvordan defineres begrebet magtdistance?

Dette spørgsmål skal besvares.
Magtdistance er knyttet til disciplin og lydighed
Der bliver udvist for lidt indflydelse fra lederens side
Projektbaseret uddannelse er i højsædet
De studerende i uddannelsessystemet respekterer læreren
Man klæder sig på med jakkesæt, så man ligner de andre
Påklædningen er hverdagsagtig og casual
Distancen mellem lederen og den udførende er for stor til at en påvirkning kan ske
Organisationsstrukturen er relativt flad