Opgaver

Lädt!

1. Hvad betegner det beskrivende kulturbegreb?

Dette spørgsmål skal besvares.
Alle mulige kulturer kan beskrives ud fra det beskrivende kulturbegreb
Kultur er et udflydende begreb
At iagttageren ser på indbyggernes normer og værdier
Kultur kan kun beskrives ud fra den iagttagende persons egne forudsætninger
Kultur kan defineres ud fra landegrænserne
 

2. Hvad betegner det komplekse kulturbegreb?

Dette spørgsmål skal besvares.
Kultur lader sig beskrive i utvetydige vendinger
Kultur kan ikke bevæge sig mellem verdensdele
Som iagttager tager man sine egen viden og forforståelse med i beskrivelsen
Det er besværligt at arbejde med
En kultur bliver sat i en bestemt bås
Man kan læse kulturen ud fra en turistbrochure
 

3. Hvordan defineres begrebet magtdistance?

Dette spørgsmål skal besvares.
Påklædningen er hverdagsagtig og casual
Projektbaseret uddannelse er i højsædet
De studerende i uddannelsessystemet respekterer læreren
Man klæder sig på med jakkesæt, så man ligner de andre
Magtdistance er knyttet til disciplin og lydighed
Organisationsstrukturen er relativt flad
Distancen mellem lederen og den udførende er for stor til at en påvirkning kan ske
Der bliver udvist for lidt indflydelse fra lederens side