Med Danmark i Verden - kursus i kulturforståelse

Velkommen til kurset MED DANMARK I VERDEN. Kurset er delt op i 5 dele, og til hver del hører en introduktion, læringsmål, en lærebog, videofilm og opgaver. Kurset er beregnet til brug ved selvstudium eller som klasseundervisning med 5 dobbeltlektioner. Materialet er GRATIS og udkom den 20. februar 2018.

Se introduktionsfilm