Introduktion til undervisningsforløbet

Velkommen til kurset i kulturforståelse. Kurset er primært beregnet til brug ved klasseundervisning med hjemmearbejde 5 dobbeltlektioner. 

Kurset består af 5 moduler. Hvert modul består af:

  • Introduktion - forventningerne skærpes
  • Teori - nogle hovedemner i faget med relation til filmen forklares
  • Film - 12-22 minutters film med interviews og speak, hvor kultur indgår
  • Opgaver - Nogle af opgaverne er multiply choice, mens andre er til løsning i gruppe og dernæst til plenumfremlæggelse og -drøftelse. 

Kurset gennemgår de centrale dele i faget Kulturforståelse, men kan ikke stå alene. En egentlig grundbog er påkrævet for at gennemføre undervisningsforløbet.

 

Tilrettelæggelse:

Kursusforløbet er tilrettelagt af cand.mag. Ebbe Kyrø.

 

Litteraturforslag:

Iben Jensen, Grundbog i kulturforståelse, Samfundslitteratur 2013

Kasper Asklund: Kultur på arbejde, Systime 2014-16

Anne Skaarup Rasmussen: Fornyet fokus på kultur, Systime 2015

Disse bøger følger nogenlunde det indhold, som dette kursusforløb omfatter, men går et spadestik dybere ned.

Evaluér e-læringsforløbet Med Danmark i Verden