Gå til hoved-indhold

Ytringsfrihedens historie 2, QUIZ

 

 

Lädt!
Alle spørgsmål skal besvares. Du kan vælge ét eller flere svar ud for spørgsmålene.
Dette spørgsmål skal besvares.
 
Hvornår bliver der indført censur i Danmark?
Dette spørgsmål skal besvares.
1248?
1536?
1770?
 
Hvorfor bliver der indført censur?
Dette spørgsmål skal besvares.
For at staten kan kontrollere den offentlige meningsdannelse og fremme den ”rette” tro
For at lukke munden på adelen
For at begrænse kritikken af den katolske kirkepraksis
 
Hvilken betydning får den lutherske reformation for billedkunsten i kirkerummet?
Dette spørgsmål skal besvares.
Afbildning af nøgne mennesker på kalkemalerier og prædikestolenes forbydes
Helgenbilleder fjernes
Der udstedes et generelt billedforbud i 1536
 
Efter enevældens indførelse i 1660 bliver kongens magt over stat og kirke styrket. Hvilken status får den enevældige konge?
Dette spørgsmål skal besvares.
Kongen er Guds repræsentant på jord
Som kirkens overhoved, kan kongen frit vælge, hvilken trosretning han tilhører
Kongen deler sin position med dronningen
 
Ifølge Danske Lov fra 1685 er blasfemi en af de groveste lovovertrædelser. Hvad betyder blasfemi?
Dette spørgsmål skal besvares.
Gudsbespottelse og forhånelse af trosretninger
Krænkelse af kvinder
Mobning af folk smittet med pestbylder
 
Under Christian 6. (1730 – 1746) bliver pietismen statsreligion i Danmark. Hvordan påvirker det forfatteren Ludvig Holberg?
Dette spørgsmål skal besvares.
Holberg skriver pietistiske salmer
Holberg skriver rejseromanen ”Niels Klim”, hvor han ved hjælp af satire indirekte kritiserer forholdene i samtidens Danmark
Holberg skriver igen komedier for at opmuntre danskerne
 
Ludvig Holberg går i princippet imod censur. Han mener, at der skal være plads til nytænkning og såkaldt ”forkerte” meninger. Alligevel er der nogle, der ifølge Holberg ikke skal have skrivefrihed. Hvem?
Dette spørgsmål skal besvares.
Jøder og muslimer
Katolikker
Unge mænd ”uden skæg” - d.v.s. uden livserfaring
 
Præsten og digteren N.F.S. Grundtvig er oprindeligt imod trykkefrihed. Hvorfor skifter han holdning til censur og trykkefrihed?
Dette spørgsmål skal besvares.
Grundtvig får afslag på sin skriftlige ansøgning om præsteembede
Grundtvigs søn bliver udsat for injurier
Grundtvig får en dom for injurier og idømmes livsvarig censur
 
Hvornår bliver blasfemiparagraffen ophævet i Danmark?
Dette spørgsmål skal besvares.
1938?
1945?
2017?
 
Hvilken kendt dansk kunstner har bevidst brugt blasfemi som provokatorisk middel i sit kunstneriske virke?
Dette spørgsmål skal besvares.
Asger Jorn
John Kørner
Jens Jørgen Thorsen
 
Hvad var politikernes begrundelsen for at afskaffe blasfemiparagraffen?
Dette spørgsmål skal besvares.
Det vil styrke ytringsfriheden
Det fremmer religiøs intolerance
Det hindrer afbrænding af Biblen og Koranen
 

<< Tilbage til forsiden