Gå til hoved-indhold

Korrekte svar til film IV: Ytringsfrihed og rigets sikkerhed

1. Hvornår bliver det muligt for danske myndigheder at masseovervåge den transnationale kommunikation?

 • Da det danske postvæsen bliver etableret
 • Efter telegrafi og telefoni har vundet indpas
 • I kølvandet på opfindelsen af internettet

Svar: Da telegrafi og telefoni vinder indpas.

2. Hvad er ”Kystcentralen”?

 • En alarmcentral for fiskere i havsnød
 • En hemmelig, militær efterretningscentral, der rapporterer direkte til overkommandoen 
 • Et mødested for fremmede agenter

Svar: En hemmelig, militær efterretningscentral, der rapporterer direkte til overkommandoen.


3. Hvorfor bliver der indført telegramcensur fra starten af Første Verdenskrig?

 • For at forhindre, at der kommer fortrolig information ind eller ud af Danmark, som kan underminere dansk neutralitet og dermed skade dansk udenrigshandel
 • For at kunne videregive fortrolige oplysninger til krigens hovedmodstandere
 • For at  ikke at blokere telegraflinjerne

Svar: For at forhindre, at der kommer fortrolig information ind eller ud af Danmark, som kan underminere dansk neutralitet og dermed skade dansk udenrigshandel.


4. Hvem kommer på ”den sorte liste” i slutningen af Første Verdenskrig?

 • Radioværter
 • Sosu-assistenter
 • Politikere og bladfolk som myndighederne anser for at være påvirkningsagenter

Svar: Politikere og bladfolk som myndighederne anser for at være påvirkningsagenter.


5. Hvad er baggrunden for, at udenrigsminister P. Munch i 1933 opfordrer de danske avisredaktører til ikke at udgive satiriske tegninger af udenlandske statsmænd?

Udenrigsministeren ønsker at undgå, at:

 • krænke indremissionske kredse
 • lægge sig ud med det tyske nazi-regime
 • provokere de arabiske lande

Svar: lægge sig ud med det tyske nazi-regime.


6. Den tyske propagandaminister Joseph Goebbels bruger fra midten af 1930erne nye medier til at skabe førermyten. Hvad er en ”Volksemfänger” ?

 • En kodemaskine
 • Medicinsk udstyr
 • En smart og billig radio, der transmitterer Hitlers brandtaler til den tyske befolkning

Svar: En smart og billig radio, der transmitterer Hitlers brandtaler til den tyske befolkning.


7. Berlingske Tidendes udenrigsredaktør Nic. Blædel er blandt de første danske bladfolk, der kritiserer forholdene i Nazityskland. Hvilke følger får hans kritik?

 • Berlingske forfremmer Blædel til chefredaktør
 • Blædel bliver tvunget på orlov efter tysk pres
 • Blædel får skriveforbud kort efter 9. april 1940

Svar: Blædel bliver tvunget på orlov efter tysk pres + Blædel får skriveforbud kort efter 9. april 1940.


8. Hvorfor bliver der indført censur i Danmark i april 1940?

 • Danske medier må ikke omtale troppebevægelser, trafik- og forsyningsforhold
 • Danske medier må hverken kritisere besættelsesmagten eller forholdene i Nazityskland
 • Danske medier må ikke kritisere den danske konge og regering

2 rigtige svar:  

 1. Danske medier må ikke omtale troppebevægelser, trafik- og forsyningsforhold
 2. Danske medier må hverken kritisere besættelsesmagten eller forholdene i Nazityskland.


9. Hvornår begynder det illegale blad ”Frit Danmark” at udkomme?

 • 1940
 • 1942
 • 1943

Svar: 1942.


10. Hvilke konsekvenser får samarbejdspolitikkens sammenbrud d. 29. august 1943 for censur?

 • Besættelsesmagten overtager håndteringen af censuren
 • Censuren ophæves
 • Det danske udenrigsministerium håndterer fortsat censuren

Svar: Besættelsesmagten overtager håndteringen af censuren.


11. Hvad er baggrunden for, at major i Forsvarets Efterretningsvæsen Frank Grevil bliver dømt for whistleblowing?

 • Grevil har nægtet at afhøre danske soldater i Irak
 • Grevil har lækket hemmeligt stemplede rapporter om dansk deltagelse i Irakkrigen til Berlingske Tidende
 • Grevil har nægtet at udlevere fortrolige oplysninger om dansk deltagelse i Irakkrigen

Svar: Grevil har lækket hemmeligt stemplede rapporter om dansk deltagelse i Irakkrigen til Berlingske Tidende.


12. Hvad er baggrunden for at ”boghandleren fra Brønshøj” den dansk-marrokanske Sam Mansour får flere fængselsdomme?

 • Mansour har opildnet til hellig krig og forsøgt at hverve til terroraktioner
 • Mansour har lækket hemmeligt stemplede rapporter til pressen
 • Mansour har organiseret demonstrationer for muslimers ytringsfrihed

Svar:  Mansour har opildnet til hellig krig og forsøgt at hverve til terroraktioner.


13. Hvordan har Techgiganter som Facebook, Twitter, Snapchat og YouTybe de senere år reageret overfor terrorpropaganda på de sociale medier?

 • Opslagene bliver delt på internettet
 • Opslagene identificeres men fjernes ikke
 • Opslagene identificeres og fjernes, hvis de strider mod de sociale mediers regler

Svar: opslagene identificeres og fjernes, hvis de strider mod de sociale mediers regler.

 

< Tilbage til QUIZ 4   

<< Tilbage til forsiden