Opgaver

Lädt!

1. Hvad betyder æstetik kulturforståelse?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man fokuserer på det skønne
At man ser på, hvad der er rigtigt eller forkert i den konkrete situation
At man kigger på følelserne i film, teater, litteratur og kunst
 

2. Hvad er antropologisk kulturforståelse?

Dette spørgsmål skal besvares.
Læren om, hvordan mennesker forholder sig til miljøproblemer
Læren om, hvordan mennesker forholder sig til åndelige emner
Læren om, hvordan mennesker kommunikerer bevidst eller ubevidst gennem symboler, værdier, holdninger og handlinger
 

3. Hvad betyder begrebet etnocentrisme?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man centrerer sig omkring sin egen kultur, normer og værdier
At man er egoistisk
At man gør andre kulturers normer og værdier til sine egne
 

4. Hvad vil aktiv lytning sige?

Dette spørgsmål skal besvares.
At vi holder et spejl op for den talende og får denne til selv at løse sine problemer
At man lytter til den talendes indhold og følelser
At man holder sig vågen
At man søger at hjælpe den talende
At man lytter og kommunikerer, så samtalen ikke udvikler sig til et skænderi
 

5. Hvad vil transaktionsanalyse sige?

Dette spørgsmål skal besvares.
At voksne taler ud fra samme position
At man tager penge for at vejlede andre
At man fortæller andre, hvad de skal mene
At voksne påtager sig forskellige positioner
 

6. Hvad er krydsede transaktioner?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man kommunikerer tilfældigt
At man bliver gal på samtalepartneren
At voksne taler ud fra forskellige positioner
 

7. Hvad er en kulturel møver?

Dette spørgsmål skal besvares.
En person, som tager for givet, at andre kender ens forudforståelse
En person, som forsøger at påvirke andre
En person, som foregiver at kende andres normer og værdier