Opgaver

Lädt!

1. Hvad betyder æstetik kulturforståelse?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man kigger på følelserne i film, teater, litteratur og kunst
At man fokuserer på det skønne
At man ser på, hvad der er rigtigt eller forkert i den konkrete situation
 

2. Hvad er antropologisk kulturforståelse?

Dette spørgsmål skal besvares.
Læren om, hvordan mennesker forholder sig til miljøproblemer
Læren om, hvordan mennesker forholder sig til åndelige emner
Læren om, hvordan mennesker kommunikerer bevidst eller ubevidst gennem symboler, værdier, holdninger og handlinger
 

3. Hvad betyder begrebet etnocentrisme?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man centrerer sig omkring sin egen kultur, normer og værdier
At man gør andre kulturers normer og værdier til sine egne
At man er egoistisk
 

4. Hvad vil aktiv lytning sige?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man lytter og kommunikerer, så samtalen ikke udvikler sig til et skænderi
At man lytter til den talendes indhold og følelser
At vi holder et spejl op for den talende og får denne til selv at løse sine problemer
At man søger at hjælpe den talende
At man holder sig vågen
 

5. Hvad vil transaktionsanalyse sige?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man tager penge for at vejlede andre
At voksne påtager sig forskellige positioner
At man fortæller andre, hvad de skal mene
At voksne taler ud fra samme position
 

6. Hvad er krydsede transaktioner?

Dette spørgsmål skal besvares.
At man bliver gal på samtalepartneren
At man kommunikerer tilfældigt
At voksne taler ud fra forskellige positioner
 

7. Hvad er en kulturel møver?

Dette spørgsmål skal besvares.
En person, som tager for givet, at andre kender ens forudforståelse
En person, som foregiver at kende andres normer og værdier
En person, som forsøger at påvirke andre