Litteratur

Dansk søfarts historie, bd. 5, 1870 - 1920, ”Sejl og damp”, 1998

Dansk søfarts historie, bd. 6, 1910 - 1960, ”Damp og diesel”, 2000

Dansk søfarts historie, bd. 7, 1960 - 2000, ”Containere og koncentration”, 2001

 

Andersen, H.N.: ”Tilbageblik”, 1914

Andersen, H.N.: ”Udviklling”, 1929

Asklund, Kasper: Kultur på arbejde, 2014-16

Asmussen, Benjamin: ”Kinafarerne”, 2019

Asmussen, Benjamin: ”Ekspeditionen til Asien”, 2023

Bjerring, Chresten A.: ”ØK i uvejr. Da ØK’s aktieselskab sank i Stillehavet”, 1992

Cavling, Henrik: ”Østen”, 1901

Eggers-Lura, A.: ”Etatsråd H.N. Andersens livserindringer udgivet med noter og kommentarer, 1993

Ellemose; Søren: ”Kompagniet. H.N. Andersens ØK 1884 - 2007”, 2007

Højbo, Flemming: ”Det sidste kompagni”, 1993

Iversen, Martin Jes: ”Norden rundt. Dampskibsselskabet Norden 1871 - 2021”, 2021

Iversen, Martin Jes :”Udsyn. ØK, Danmark og verden”, 2016

Iversen, Martin Jes: ”ØK, Danmark og La belle époque”, i ”Søfartshistorier: Danmarkshistorien til søs”, 2020

Jensen, Iben: "Grundbog i kulturforståelse" 2013

Johannesen, Ole Stig: ”Trampskibe - fra en svunden æra: Myren og Progress, Orient og Motortramp”, 2011

Kaarsted, Tage: ”Admiralen, Andreas de Ricelieu, forretningsmand og politiker i Siam og i Danmark”, 1991

Kaarsted, Tage: ”Admiralen, Kongen og Kaptajnerne. Danskere i elefanternes rige”, 1998

Kyrø, Ebbe: "Med Danmark i verden" (2017) (multimedie)

Lange, Ole: ”Den hvide elefant. H.N. Andersens eventyr og ØK. 1852 - 1914”, 1989

Lange, Ole: ”Jorden er ikke større -, H.N. Andersen, ØK og storpolitikken”, 1991

Linck, Olaf: Etatsraad H.N. Andersen paa Rejse, 1938

Lund, Kaj: ”Sømænd i ØK-stil”, 2002

Rasmussen, Anne Skaarup: Fornyet fokus på kultur, 2015

Rasmussen, Henrik: ”Solen gik ned over Det Østasiatiske Kompagni”, 2022

Riis, Anders: ”Selandia. Verdens første oceangående motorskib”, 2012

Tortzen, Christian: ”Kampen på havet: danske søfolk under Anden Verdenskrig”,  2011

Ørom, Signe: "Forstod du, hvad de sagde?", 2023